artists

 

Malika Fankha

http://www.malikafankha.com

 

Technicolor Dreamz … Tanzhaus Zürich & brut Wien … October / November 2022

AWOL (KARMA, ODE, LAVA) … Malika Fankha … music videos … brut Wien & Tanzhaus Zürich … April & Mai 2021

AWOL … Malika Fankha … music videos … brut Wien & Tanzhaus Zürich … March 2021

Oxy Moron … Malika Fankha, Tanzhaus Zürich … June 2019

 

 

 

 

> artists